Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

Het is niet ons geloof die de wereld heeft overwonnen, maar het geloof van Christus. We moeten accepteren wat Jezus heeft gedaan, en daar volledig met ons hele zijn op leunen, om de overwinning te ervaren.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 HSV

De genade van onze Heere Jezus Christus werkend in ons leven zal er altijd voor zorgen dat we onze overwinning in Christus ervaren terwijl we ons overgeven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat de overwinning van Christus de mijne is en weiger al datgene te accepteren wat tegenovergesteld is aan mijn overwinning die ik heb in Christus in Jezus’ Naam. Amen.