Een pelgrimslied. Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd.” Psalmen 126:1-3 HSV

Het Bloed van Jezus heeft ons bevrijd uit de gevangenschap en heerschappij van satan. We zijn niet langer meer slaaf van de verleidingen van satan maar we zijn vrij van al zijn invloeden in Jezus Christus machtige Naam. We moeten weten dat onze overwinning in Christus niet gebaseerd of de fouten die we maken of de zonden die we plegen, maar door het Bloed van Jezus is onze gevangenschap omgekeerd.

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,  maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” Hebreeën 9:12

Vier vandaag uw overwinning en vrijzetting van de heerschappij van duisternis in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn gevangenschap heeft omgekeerd en mij een nieuw lied geeft in Jezus’Naam. Amen.