De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” 2 Koningen 6:15-17 HSV

De reden dat velen bang zijn is omdat ze niet in de geestelijke wereld kunnen zien. Wanneer u het onmogelijk kunt vatten kunt u het onmogelijke doen. Elisa zag de onzichtbare wereld en was niet bang maar de dienaar van Eliza was bang omdat hij geen idee had van wat er gaande was. De meeste gelovigen wandelen niet in overwinning omdat hun ogen niet geestelijk geopend zijn.

Daarom bad Elisa dat de ogen van de dienaar geopend zouden worden. Om in overwinning te wandelen moeten we leren om het onzichtbare door de kracht van de Heilige Geest te zien.

Het Woord van God is geest en leven.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63 HSV

Vraag God Almachtig vandaag om uw duisternis te verlichten zodat u ermee kunt stoppen om de dingen te zien van een natuurlijk standpunt en vanuit een geestelijk hemels perspectief gaat zien in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Verlicht mijn duisternis in Jezus’Naam. Amen.