Maar wat betreft  de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel  die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” Openbaring 21:8 HSV

Een van de dingen die vele mensen weghoudt van het wandelen in overwinning is angst. Angst heeft velen ervan weerhouden om hun roeping te voltooien. Als kinderen van God moeten we altijd onthouden dat angst een uiterlijke kracht is die op ons komt om ons te intimideren. Maar de Heilige Geest is in ons en is groter dan de externe krachten van satan.

De Bijbel zegt: “God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid….”

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7 HSV

We worden bang wanneer we vertrouwen op ons eigen kunnen. We zijn niet gered door onze kunnen maar door Gods kracht dus we moeten niet functioneren vanuit de positie van zwakheid, ons kunnen, maar vanuit de positie van overwinning hetgeen God kracht is om in ons te werken.

We kunnen angst alleen maar verslaan wanneer we op God vertrouwen met heel ons hart en ook onthouden dat omdat God ons zo lief heeft Hij ons nooit zal falen of ons laat struikelen.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” Spreuken 3:5 HSV

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.” 1 Johannes 4:18 HSV

Het is tijd dat we angst uit ons leven wegsturen wetende dat Hij Die in ons leeft groter is dan hij die in de wereld is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van vreesachtigheid en ik verklaar vrijmoedig dat de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid aan het werk is in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.