Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond,  maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” Jozua 1:8 HSV

Onze acties zijn direct verbonden met onze gedachten. Meditatie is iets wat een mens dagelijks doet om te kunnen functioneren. Wanneer u iemand ontmoet die klaagt dan is dit het resultaat van zijn of haar gedachten. Hetzelfde geldt met Gods Woord. Wanneer Gods Woord over ons regeert, dan zien we ons in die richting handelen. Daarom vertelde God Jozua om het op Zijn Woord mediteren tot een leefstijl te maken zodat Hij een triomfantelijk leven kon leiden.

Overwinning ervaren is een keuze. Het is geen toeval. Jezus heeft niet per ongeluk of bij toeval de duivel verslagen, maar Hij had Zijn gedachten erop gezet en zag Zichzelf al overwinnen voordat de overwinning behaald was. Wij moeten de tegenstander ook confronteren met diezelfde gedachtengang. Daarom is meditatie zo belangrijk.

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. [Rom 13:8-10, Gal 3:1-29, 2 Tim 3:16]Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. [Jer 17:7-8]” Psalmen 1:1-3 HSV

Neem deze dag de tijd om Gods Woord uw prioriteit te maken. Maak er een gewoonte van om het te overdenken. En handel vervolgens in lijn met het Woord. U zult overwinning beginnen te ervaren in alle gebieden waarin we hebben gefaald.

Overwinning is een keuze!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om dagelijks tijd te besteden om erover te mediteren. Dank U Heer God Almachtig dat U mij laat zien hoe ik een triomfantelijk leven leef in Jezus’ Naam. Amen.