Scroll Top

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” Openbaring 12:10 HSV

Een andere manier waarop de duivel mensen aanklaagt is door mensen heen. Hij gebruikt mensen om ons te herinneren aan onze fouten en soms kunnen zelfs mensen van ons zelfde geloof door satan gebruikt worden om ons neer te halen. Daarom moeten we voorzichtig zijn naar wie we luisteren. De bijbel spreekt over dat satan zoekende rondgaat om iemand te vernietigen. De duivel bereikt zijn wandel door mensen. Daarom moeten we leren om geen raadgeving, advies of aanklachten te accepteren die het tegenovergestelde is van Gods Woord voor ons leven.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” 1 Petrus 5:8-9

Gods Woord is de enige waarheid. Het maakt niet uit hoe waarachtig een advies of raadgeving mag klinken, zolang het tegenovergesteld is aan Gods Woord, weiger hiermee overeen te stemmen. Dat is hoe u in geloof de duivel weerstaat en voortdurend in uw overwinning wandelt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw Woord. Dank U dat mijn overwinning in Christus niet bepaalt wordt door mijn fouten, maar gebaseerd is op wat Jezus al voor mij heeft gedaan in Jezus’Naam. Amen.