Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.” Romeinen 5:17 HSV

De gerechtigheid van God in Christus heeft ons het recht gegeven om in volledige overwinning te functioneren en in dit leven te regeren.

De zonde heeft de mens onder de heerschappij van satan gebracht en de gerechtigheid in Christus haalt ons eruit.

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Romeinen 4:25 HSV

Daarom is Hij gestorven.

We moeten de duivel niet toestaan om ons onder zijn ban te plaatsen, want Jezus heeft ons bevrijd van de macht van de zonde en Hij heeft het aan het kruis genageld. Hij stond ook op uit de dood waarmee Hij ons een nieuwe positie heeft gegeven om hier op aarde samen met Hem te functioneren.

Focus op de overwinning, niet op uw moeilijkheden en bied weerstand tegen de illegale werken van satan in uw leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Koninkrijk heerschappij heeft gegeven om samen met Christus in dit leven hier en nu op aarde te regeren in Jezus’Naam. Amen.