maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. [Heb 12:1-3] Jesaja 40:31 HSV

We hebben ook de wijsheid van God nodig in onze wandel in voortdurende overwinning. Een van de manieren hoe we dit doen is door tijd apart te nemen in ieders zijn of haar drukke schema om het aangezicht van de Heer te zoeken. Dit is de tijd dat Hij ons verfrist en ons de kracht geeft om voort te gaan.

En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. 31 En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. 32 En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen.” Markus 6:30-32

Wanneer we bezig zijn met het werk van de Heer of onze dagelijkse activiteiten verlaat deugdelijkheid ons. Daarom hebben we tijd apart met de Heer nodig om te rusten zodat we doorgaan met ons Koninkrijk mandaat.

Apostle Paulus zegt het als volgt:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,” Efeziers 3:14-16 HSV

Het is tijd dat we verfrist worden door gebed en vasten voor de weg die voor ons ligt. Dit is ook een geweldige strategie voor de voortdurende overwinning.

Geef uzelf vandaag over aan gebed alleen met God en doe niets. Vertrouw de Heilige Geest u te helpen terwijl u bidt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help ons door Uw Geest om op U te wachten door gebed en vasten. Dank U voor Uw verfrissing in Jezus’Naam. Amen.