Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. [Ex 34:28, 1 Koningen 19:8] En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” Mattheus 4:1-4 HSV

God is zeer welwillend om ons te behouden en ons de overwinning te geven op elke verzoeking die onze kant opkomt. We zijn hier niet om verzoeking te confronteren vanuit onze kracht. Jezus Christus gebruikte Gods Woord toen Hij verzocht werd zodat Hij de overwinning kon ervaren in Zijn aardse wandel. God verwacht hetzelfde van ons.

We moeten leren Gods Woord toe te passen wanneer we verzocht worden en ons er ook aan overgeven.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korinthiers 10:13 HSV

De uitvlucht is Jezus Christus en Jezus is het Woord. Het overgeven aan het Woord ten tijde van verzoeking geeft ons een goddelijke uitvlucht richting de overwinning, die reeds de onze is in Jezus’Naam.

Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg, de Waarheid  en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U de Weg heeft gemaakt als uitvlucht richting overwinning in de verzoeking in Jezus’Naam. Amen.