U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;  die was een mensenmoordenaar van het begin af, en  staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” Johannes 8:44 HSV

De duivel is een leugenaar. Een van de manieren waarop hij tegen ons liegt is door onze omstandigheden te gebruiken om ons te beschuldigen. We moeten altijd weten dat onze overwinning in Christus over satan niet verandert, ongeacht onze omstandigheden. Onze overwinning is wat Christus heeft behaald omwille van ons. Em geloof in de overwinning van Christus is wat ervoor zal zorgen dat we de reeds behaalde overwinning in Christus ervaren. Het is verkeerd wanneer we onze omstandigheden onze overwinning in Christus laten bepalen. Jezus is onze overwinning, niet onze situatie.

Wie anders is het die de wereld overwint  dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” 1 Johannes 5:4 HSV

Onthoud, onze omstandigheden kunnen altijd veranderen, gevoelens kunnen veranderen, onze houding kan veranderen, maar Gods Woord verandert nooit. Daarom moeten we leren om ons vast te houden aan de belijdenis van ons geloof in Christus, niet in onze omstandigheden. En Gods Woord zal voor zichzelf spreken.

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Hebreeën 4:14 HSV

Jezus is het Woord en door vast te houden aan het Woord door het uit te spreken, zien we hoe de overwinning wordt gemanifesteerd.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader),  vol van genade en waarheid. [Jes. 40:5] ” Johannes 1:1,14 HSV

Het Woord zal nooit veranderen en is ook zeer krachtig vandaag net als gisteren.

Zet vandaag Gods Woord in geloof naar uw omstandigheden vrij en u zult de manifestatie in Jezus Naam zien.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Uw Woord heeft de laatste autoriteit. Dank U dat U mij de overwinning heeft gegeven door Uw Woord. Dus vandaag verklaar ik vrijmoedig met vertrouwen dat geen wapen die tegen mij gesmeed is, zal niets uitrichten in oordeel veroordeel ik het in Jezus’ Naam. Amen.