Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn,  heeft Hij eveneens daaraan deel gehad  om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven  aan slavernij onderworpen waren.” Hebreeën 2:14-15 HSV

We zijn gered door het Geloof van Christus en niet door ons eigen geloof. Daarom is het niet nodig om de duivel vanuit uw eigen geloof proberen te verslaan. Dat is de reden waarom velen aan verslagenheid lijden.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.” Efeziërs 2:8 HSV

We kunnen niet in de overwinning wandelen wanneer we het feit dat de duivel al verslagen is omarmen en ten tweede Jezus hem verslagen heeft omwille van ons. Daarom moet ons geloof staan op wat Jezus voor ons heeft gedaan als substituut en niet op ons kunnen om te winnen. Want de strijd is al gewonnen voor ons. We zijn hier om de overwinning, die we in Christus hebben, in te zetten tegen de verleidingen van satan.

Onze tegenstander is onttroond (1 Korinthiërs 2:6 Moffat vertaling van de Bijbel). We moeten hem altijd confronteren in de wetenschap dat hij onttroond is en dat we samen getroond zijn met Christus gezeten op de positie van overwinning. (Efeziërs 2:6)

Neem uw plaats en bied weerstand aan de duivel gebaseerd op uw Hemelse perspectief in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bied weerstand aan de duivel (benoem het gebied waarin u weerstand biedt tegen hem) in Jezus’Naam. Amen.