Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.” 2 Korinthe 4:8-11 HSV

Elk Kind van God gaat door moeilijkheden heen omwille van het Evangelie, maar hoe u reageert op de moeilijkheden is wat u maakt of breekt.

Elk situatie waarmee we geconfronteerd worden in het leven heeft een einddatum en zal voorbijgaan, maar Gods Woord van overwinning blijft voor altijd in ons. Dus in plaats van dat we toestaan dat onze gevoelens, omstandigheden of menselijke mening ons dicteert, moeten we leren om Gods Word tot ons te laten spreken.

Apostel Paulus als ons voorbeeld ging door vele achtervolgingen heen en toch gaf hij er niet aan over. Paulus weigerde om gefrustreerd te raken omdat Hij wie hij moest geloven.

Weet u wie u gelooft? Welnu, we moeten altijd weten dat de vijand onze uiterlijke omstandigheden gebruikt als afleiding om ons niet te richten op de reeds in Christus behaalde overwinning. Apostel Paulus wist dit. Daarom zei hij door de Geest:

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthe 4:17-18 HSV

Onze overwinning in Christus is onbetwistbaar en is verzekerd ongeacht wat de duivel probeert te doen. Weiger toe te geven en vecht terug in Jezus’Naam. Onthoud dat de duivel verslagen is, sta uw grond in Christus en weiger om op geen enkele plek in uw gedachten toe te geven aan Satan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw getrouwheid. Ik dank U ook dat Uw Woord voor mijn leven al geschreven is en dat mijn overwinning in Christus gegarandeerd is in Jezus’Naam. Amen.