Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.” Romeinen 12:1-3 HSV

God Almachtig rekent met een ieder van ons de mate van geloof af op de dag dat we alles aan Hem overgeven. Dit zelfde geloof, hetgeen Jezus Christus is, heeft ons laten overwinnen in Christus. Het geloof voor overwinning in ons manifesteert zich alleen wanneer we ons overgeven aan de overwinning die we al hebben in Christus.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11 HSV

Het laatste gedeelte van deze tekst heeft te maken met overgave aan Jezus, dat is wat hen de overwinning gaf.

Om in overwinning te wandelen, moeten we onszelf overgeven als een levend offer aan God in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest over te geven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.