Bent u wel eens door iets heen gegaan en u vraagt zich oprecht af hoe ga ik dit overleven? U heeft aan allerlei manieren gedacht om uzelf uit de situatie te manoeuvreren echter de situatie blijft zoals het is?? Het huilen staat u dichterbij dan het lachen?? Het lijkt wel alsof de wereld die u kent ophoudt te bestaan?? GEEN PANIEK, JEZUS LEEFT

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10 HTB
God laat ons nooit in de steek. Het feit dat u dat denkt of dat u dat zo voelt, annuleert geenszins Gods Woord: En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het voleinding van deze wereld (Mattheüs 28:20). U bent niet wat u voelt en ook niet wat u denkt maar u bent wat Het Woord van God zegt! Doet u ook echt iets met Het Woord van God? Of is het een leuk versje dat u uit uw hoofd probeert te leren?
God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd.
Numeri 23:19 BB
God heeft geen spijt als Hij iets in Zijn Woord heeft beloofd! Want God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1). Dus als u zegt dat u in God gelooft dan moet Het Woord van God de absolute waarheid zijn in uw leven! Het moment dat u afwijkt van Het Woord van God dan ziet u geen resultaat! Wat wilt u? De keuze is aan u!
zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.” Jesaja 55:11 HTB
Daarom heb je tegenwoordig veel Christenen die het Woord van God wel uitspreken maar het resultaat blijft uit! Waarom? Omdat Het Woord van God gebeurd namelijk niet automatisch! U moet erin geloven, blijven geloven en erin wandelen door het ook te doen! Wat houdt dat in? Wat er ook gebeurd, bijt u vast in Het Woord van God totdat u manifestatie ervan ziet!!! Ook al verklaart iedereen u voor gek, u blijft vasthouden aan Het Woord van God! Ook al lijkt het precies het tegenovergestelde, u blijft vasthouden en uitspreken wat Het Woord van God zegt want u blijft geloven in Zijn Woord!
Het kan dus zo zijn dat u chagrijnig wakker wordt of dat de samenloop van de omstandigheden in de dag effect hebben op uw humeur. Maar wat doet u dan op dat moment? God heeft u geroepen om te heersen op aarde en niet om als een zoutzak erbij te zitten en te accepteren dat de situatie zo is! U bent meer dan een overwinnaar in Christus Jezus (Romeinen 8:37)! Gedraag u dan ook ernaar! Het is afgelopen om als een slachtoffer door het leven te gaan! Het zelfmedelijden feestje is afgelast! Tijd om in de aanval te gaan in de Naam van Jezus!
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” Lucas 10:19 NBG51

Dus sta op! Neem uw autoriteit die u van Jezus heeft gekregen! Bestraf satan in uw leven waar u hem ziet bewegen in Jezus Naam! De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten (Deuteronomium 28:7 NBG51).

De Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here , uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden, en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden.” Deuteronomium 28:13‭-‬14 NBG51