God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Joannes 4:24 HSV

In Geest betekent met de hulp van de Heilige Geest. Net zoals de Heilige Geest ons helpt te bidden, helpt Hij ons om God in Geest te aanbidden terwijl we ons overgeven.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat zullen bidden zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Romeinen 8:26 HSV

Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lozingen.” 1 Korinthiers 14:15 HSV

In de Geest zingen zal u helpen om op juiste wijzen God te aanbidden en te dankzeggen. Zo zal de Heilige Geest ons altijd helpen om in diepe aanbidding te gaan in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij de Heilige Geest hebt gegeven om mij te hulpen U in Geest te aanbidden. In Jezus’Naam, Amen.