Scroll Top

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.” 2 Korinthe 5:18-19 HSV

Het Griekse woord voor verzoening is katalazzo, hetgeen vriendschap betekent. God kon dit niet volbrengen zonder het Bloed van Jezus.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.” 1 Timotheüs 2:5-6 HSV

Daarom is het verkeerd wanneer we het Evangelie van Christus niet verkondigen. Deze bediening is ons gegeven. Verzoening met God kan alleen niet bereikt worden zonder het Bloed. En het Bloed hier is niets anders dan het Bloed van Jezus Christus.

Ga dat alles vandaag aan iedereen vertellen die gunst in Gods ogen heeft ontvangen en in wie God geïnteresseerd is hun welzijn. Verspreid het nieuws.

Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor de grote opdracht. Ik ben blij dat ik verkozen ben om het nieuws te verspreiden in Jezus’Naam. Amen.