Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte, op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij dan bijeenwaren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, Die Christus genoemd wordt? Mattheus 27:14-17 HSV

We zien in bovenstaande tekst daf Jezus een vervanging werd voor de vrijlating van Barabas.

En Hij is: een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden. 1 Johannes 2:2 HSV

Het Bloed van Jezus Christus heeft de mensen in de wereld al vrijgekocht voor al hun zonden. Het enige wat ze hoeven te doen is het te aanvaarden.

Barabbas was een zondaar die werd vrijgelaten vanwege Christus. Daarom heeft de Heere ons alle opgedragen om het Evangelie aan iedereen te verkondigen zodat zij verzoend worden met God omdat de prijs voor hun vrijlating uit de gebondenheid al betaald is. Jezus Christus heeft de prijs voor Barabbas in zijn zondige gesteldheid betaald opdat hij vrijuit mag gaan. Dat is Goddelijke ruil.
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8 HSV

Daarom wil God niet dat er iemand vergaat, maar dat een ieder tot bekering komt. Het is onze taak om Gods liefde over te brengen naar alle zondaars door hen te vertellen over wat Jezus al voor ons gedaan heeft.

Laten we samen bidden; Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Geest. Help mij door Uw Geest het goede nieuws te verspreiden in Jezus’Naam. Amen.