Scroll Top

“Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.  Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft”. Efeziërs 2:13‭-‬16 NBG

De onzichtbare barrières die tussen ons en God stonden zijn verwijderd door het bloed van Jezus Christus. Alles wat de vijand probeert te doen is niet echt. Hij speelt met onze verbeelding, zodat we ten prooi vallen aan zijn gedachten en zo met hem overeenstemmen. Daarom vermaand het woord van de Heer ons om geen enkele voet te geven aan de duivel in onze gedachtengang.

“En geeft de duivel geen voet”. Efeziërs 4:27 NBG

” Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus”.     2 Korinthiërs 10:4‭-‬5 NBG

Het is de hoogste tijd dat we onze plaats innemen tegen de pijlen van satan en dat we de lendenen van ons verstand omgorden tegen zijn suggesties.Te bidden en te pleiten in de Geest en waakzaam te blijven.

Laten we samen bidden:         Vader ik dank U voor Uw woord. Ik weigeren de pijlen van satan in mijn gedachten en ik neem elke gedachten krijgsgevangen door de kracht van de Heilige Geest in mij in Jezus naam. Amen