Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.” Romeinen 5:9-10 HSV

Het Bloed van Jezus Christus heeft ons al verlost van de komende toorn. Dat betekent dat elke duivelse opdracht tegen ons leven in de toekomst niet zal slagen vanwege het Bloed van Jezus.

Het Woord van de Heer verzekert ons dit ook in het Boek van Jezus. Waar het zegt:

Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid vanwaar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier,  zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. [Matt. 8:11; Luk 13:29.]” Jesaja 59:19 HSV

De Heilige Geest volgt het Bloed en we zijn vrijgekocht en apart gezet door het Bloed van Jezus Christus. Daarom zal God een banier als een rivier tegen de listen van de duivel oprichten door de kracht van de Heilige Geest. Het is vanwege de Heilige Geest dat we niet overgenomen of vernietigd worden door satan.

Zet vandaag de kracht van Gods Geest vrij in u alles wat u doet en zegt in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij heeft bevrijd van de toekomstige toorn door de kracht van het Bloed in Jezus’Naam. Amen.