Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, [Deut 21:23]” Galaten 3:13 HSV

De vraag is hoe deed Jezus dat? Totdat we begrijpen dat Jezus Christus de prijs betaalde met Zijn Bloed en dat onzevrijheid niet gebaseerd is op onze werken of kwalificaties maar op basis van ons geloof in wat Jezus omwille van ons heeft gedaan, kunnen we geen triomfantelijk leven leiden.

Daarom zei Apostel Petrus:

in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.” 1 Petrus 1:18-19 HSV

Het zilver en goud spreekt over ons eigen kracht of door een mens gemaakte methode om de overwinning te behalen.

Onthoud vandaag dat het door het Bloed van Jezus Christus is dat we de overwinning en heerschappij hebben over alle machten van de duisternis in Jezus’Naam. Berust uw geloof in het Bloed en stuur elke duivelse opdracht rond uw leven weg in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn vrijheid en overwinning en heerschappij in Jezus’Naam.