Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid,” Lukas 4:1 HSV

God heeft ons geroepen om in Zijn volheid te handelen, zodat Hij in alle gebieden van ons leven in controle kan zijn. Jezus Christus onze Heer kan de vijand alleen verslaan of een triomfantelijke leven leiden omdat Hij God Almachtig toestond om volledig bezit te nemen over Hem, zowel geest, ziel en lichaam.

We hoeven de vijand niet minder te confronteren dat de standaard Christus ons heeft getoond of voor ons heeft geplaatst. God in controle zijn over ons leven betekent dat we ons onderwerpen aan Hem en dat Hij volledig overneemt in elk gebied van ons leven, zowel geest, ziel en lichaam.

Omdat God Almachtig in controle was over Jezus Christus Zijn leven, confronteerde Hij de vijand in de volheid van Gods kracht niet in zwakte. Daarom won hij elke strijd tegen Satan.

En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. ” Lukas 4:14 HSV

Dus de Bijbel vermaand ons dezelfde gezindheid te hebben en op dezelfde wijze in de volheid van Gods Geest te wandelen zodat we de overwinning die we reeds hebben in Christus ervaren.

Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was.” Philippenzen 2:5 BB

Het is tijd dat we ons verootmoedigen door gebed en vasten zodat de levende Christus in ons verhoogd wordt door ons heen en we niet langer de vijand met onze kracht confronteren, maar in de volheid van de Kracht van Zijn Geest in ons in Jezus’Naam.

Wandel en leef in overwinning!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest in overwinning te wandelen en te leven zoals Christus in Jezus’Naam. Amen,