Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” Romeinen 8:35-37 HSV

Vaak vinden we het moeilijk om ons te blijven focussen op de overwinning ten tijden van beproeving. Welnu, het goede nieuws is dat deze tijden van beproeving waar u door heengaat, de overwinning in Christus niet teniet doet. Onze overwinning in Christus is op basis van ons geloof in de overwinning die Christ heeft behaald omwille van ons. God wil niet dat we rekenen op ons kunnen in tijden van beproeving maar Hij wil dat we ons bewust zijn van de overwinning die al de onze is in Christus en onthouden dat Christus in ons de Hoop van alle glorie ons erover heen zet. Jezus is ons Geloof en dit geloof heeft de wereld en de werken van satan al overwonnen.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33 HSV

 

Blijf in Gods vrede door te focussen op wat Jezus heeft gedaan en niet op waar u door heengaat. Onze overwinning in Christus is onbetwistbaar. Het is verzekerd in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij vrede geeft te midden van tegenstand in Jezus’Naam. Amen.