OUR VISION ON EVANGELISM

Als gemeente trekken wij vaak erop uit om te evangeliseren. Jezus zegt namelijk Zelf in Marcus 16:15 (HTB):

Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.”

Deze opdracht is niet alleen voor voorgangers, evangelisten, apostels, leraren en profeten maar voor een ieder die belijdt een Christen te zijn.  Jezus Zijn Hart gaat echt uit naar de mensheid (lees Johannes 3:16) daarom willen we zoveel mogelijk mensen vertellen over Hem.

Als Christen is het onze taak mensen te vertellen over Jezus Christus echter het is de taak van De Heilige Geest  om hen te overtuigen (Johannes 16:8). Een veel voorkomende mindset is dat het Evangelie bij mensen door hun strot heen moeten gedouwd. Het is alleen de duivel die werkt door middel van angst, intimidatie en manipulatie. Jezus is namelijk geen product die wij aan de man moeten brengen. Het Evangelie van Jezus Christus is het echte goede nieuws! Goed nieuws gaat gepaard met blijdschap en liefde!

De Liefde die Jezus heeft voor de mensheid hebben wij ook ontvangen (lees Romeinen 5:5) Eén van de manieren om deze Liefde in praktijk te brengen is door iemand over Jezus te vertellen.

Ondanks dat we in een digitaal tijdperk leven, geloven wij sterk in één op één evangelisatie. Jezus bediende de mensen ook altijd tot het hart omdat Hij weet wat er in het diepst van ons hart is.

En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” Romeinen 8:27

Het doel van evangeliseren is het maken van discipelen. Wij behoren Christus te laten zien aan deze wereld en als wij in Hem geloven dan zullen wij nog grotere werken doen dan Hem (lees Johannes 14:12).

De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen: ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegjagen, ze zullen in nieuwe talen spreken, ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden.” Maar de leerlingen gingen op pad en vertelden overal het goede nieuws. En de Heer Jezus deed wonderen door hen heen. Zo liet Hij zien dat het waar was wat ze zeiden.” Markus 16:17-18, 20

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen… Mattheüs 28:19

U bent van harte welkom om met ons mee te gaan als ware discipelen van Christus en het hartsverlangen van God uit te voeren: het redden van mensen! Het enige wat u hoeft te doen is beschikbaar zijn en God doet de rest! Ook hierin geldt dat het niet uitmaakt of u lid bent van onze gemeente. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Laten wij het Koninkrijk van God bouwen en vergroten in Jezus Naam!

And teach them all that

I HAVE COMMANDED YOU

DISCIPLESHIP TRAINING

Bent u al een tijd op de weg van De Heer, maar kunt u wel wat handvaten gebruiken om in de kracht van De Heilige Geest te wandelen? Of bent u net bekeerd en u bent benieuwd hoe u uw geloof uitoefent in de praktijk? Dan is deze interactieve Discipel Training voor u bedoeld!

Jezus wilt dat we nog grotere werken doen dan Hem (lees Johannes 14:12). Maar hoe gaat dat dan in zijn werking? Dit is een training die u proactief maakt! U kunt uw vragen (naar aanleiding van de training) persoonlijk stellen aan de voorganger door middel van een app. U hoeft niet per se lid te zijn van deze kerk. Wij sporen u wel aan om persoonlijk aanwezig te zijn bij deze levensveranderende trainingen. U wordt namelijk vrij gezet in uw roeping en God wilt u persoonlijk aanraken!

De Discipelschap Training vindt om de maand plaats! Mis het niet en reserveer de data in uw agenda! U hoeft zich niet aan te melden voor de training. De training is geheel kosteloos echter het is geestelijk correct om een geldoffer aan De Heere te geven. Geef wat u op uw hart heeft.