Scroll Top

Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg. Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel.” Lucas 22:42-44

Jezus stond doodsangsten uit om de Wil van de Vader te doen in Getsemane. Twee keer had Hij De Vader gevraagd of deze beker aan Hem voorbij mocht gaan (Mattheüs 26:42) maar gelukkig gaf Hij Zich helemaal over om de Wil van God te doorstaan! Het is aan deze plaats dat Jezus de overwinning behaalde voor ons omdat Hij toen besloot om de Wil van God uit te voeren ondanks het enorme verzet van Zijn eigen Ziel en Lichaam. Aan het kruis was de manifestatie van Zijn beslissing in Getsemane. Voordat Jezus de geest gaf, zei Hij: Het is volbracht! (Johannes 19:30) Hallelujaaaaa!

Jezus werd zelf bekrachtigd in het hevigst van de strijd in Getsemane door een engel. Engelen zijn geesten die God dienen en die Hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden, te helpen (Hebreeën 1:14).

Over het algemeen staan engelen bekend als goddelijke wezens die een boodschap van God komen overbrengen. Het meest bekende voorbeeld uit de Bijbel is dat een engel Maria bezocht (Lucas 1:28-38) en de herders om de geboorte van Jezus aan te kondigen (Lucas 2:8-15).

Engelen staan ook wel bekend als hemelse legers (Psalmen 148:2). Ze zijn daar om ons te bekrachtigen en te ondersteunen in onze geestelijke strijd net zoals bij Jezus. Engelen zijn door God aan ons dienstbaar gesteld!

De Engel van de Here staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij en verlost hen.” Psalmen 34:8

Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen.” Psalmen 91:11-12

Wist u dat zelfs kinderen hun eigen engelen hebben? Jezus waarschuwt ons om niet op kinderen neer te kijken of hen te verachten want hun engelen geven het door aan De Hemelse Vader (Matteüs 18:10).

Het is tijd dat u uw engelen aan het werk zet! Aangezien engelen alleen het Woord van God kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u ze in lijn met Gods Woord uitstuurt. Engelen zijn niet daar om te vereren maar het zijn Gods ondersteuners om ervoor te zorgen dat u Gods mandaat over uw leven kan uitvoeren!

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Dank U voor het beschikbaar stellen van uw engelen voor mijn leven. Ik heb heel vaak geen gebruik gemaakt van hun dienstbaarheid in mijn geestelijke strijd. Vergeef mij daarvoor Heer. Ik dank U dat het Bloed van Jezus mij vergeeft van zonden en betere dingen over mijn leven spreekt. Ik draag deze dag aan U op Heer in de Naam van Jezus. Ik gebied uw engelen mij te beschermen, te behoeden en te bewaren. Dood, ongeluk, ziekte en gevaar zij verre van mij in Jezus Naam. Geen enkele plaag en onheil kan mijn tent naderen door het Bloed van Jezus. Ik gebied uw engelen voor mij uit te gaan en elke kromme weg, recht te trekken en elk oneffen pad, effen te maken in de Naam van Jezus! Ik bind en bestraf elke vijand aan mijn poort! Elke satanische infiltratie in mijn ziel bind en bestraf ik in Jezus Naam! Ik ontbind vrede, geduld en standvastigheid in mij. Ik dank U dat Uw Liefde mij heeft over genomen. Ik heers over deze dag en ik spreek uit: dit een dag is van overwinning in de Naam van Jezus! Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!