Scroll Top

God heeft alles gemaakt voor Zijn doel (Spreuken 16:4). Als God Zijn doel heeft voor ons dan kunnen we niet onverschillig zijn met ons leven. De Bijbel leert ons: “Houd vast aan discipline, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven (Spreuken 4:13)!” Blijkbaar is discipline dus erg belangrijk. En als Christen ontkom je er ook niet aan! Zelfs als je er rationeel naar zou kijken dan zie je dat het woord “discipel” is afgeleid van “discipline”. Maar wat heb ik nou te doen met discipline?

Wandelen met God vergt continue discipline. Hoe je het nou wendt of keert: Discipline is de sleutel in het behalen van resultaat in je leven. Discipline een woord waar mijn vlees oftewel mijn “oude ik” allergisch voor is. Waarom? Je vlees houdt ervan om ongegeneerd zijn gang te gaan. Vervolgens ben jij degene die terug naar God moet gaan voor spijtbetuiging vanwege je buitensporig gedrag. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet (Romeinen 8:7 NBG51).

Discipline is een persoonlijke keus die je dagelijks zou moeten maken. Je kan het niet permitteren om passief te zijn hierin! Apostle Paulus moest zichzelf ook disciplineren: “Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden (1 Korinthiërs 9:27 NBG51).” We dienen onze behoudenis uit te werken met vreze en beven (Filippenzen 2:12). Discipline begint dus bij jou!

Discipline is de ultieme uiting van liefde. Nou dat is iets wat mijn pet ver te boven ging! In mijn gedachten had discipline te maken met straf en liefde is iets wat het tegenovergestelde is dus hoe kan je dat met elkaar rijmen? God disciplineert degene die Hij liefheeft en Hij berispt elke zoon, die Hij aanneemt (Hebreeën 12:6). Dit was voor mij gewoon een schok! Hoe bedoel je omgekeerde wereld? Dus omdat God van mij houdt, disciplineert Hij mij? En omdat Hij mij als Zijn dochter/zoon heeft aangenomen, vermaant Hij mij?

En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.” 1 Timoteüs 1:5 NBG51

Als je van God houdt dan dient dat te blijken uit je daden. Zeggen dat je van God houdt is namelijk niet genoeg. Waar blijkt het dan uit dat je van Jezus houdt? In een gezonde relatie is het nou eenmaal offers maken. Je kiest als het goed is ervoor om onzelfzuchtig te zijn omdat je van de ander houdt. Zo disciplineer je dus jezelf omdat je rekening houdt met God Zijn Wil voor je leven. Je wilt God niet kwetsen, beledigen of verdriet doen, niet omdat het moet maar omdat je van Hem houdt. God wilt dat we Hem dienen met een motief van liefde. Wanneer je dingen doet omdat het moet, zit je hart er niet in! Je bent dan dus religieus bezig. Discipline is dus helemaal zo gek nog niet niet! Wist je dat discipline een ander woord is voor zelfbeheersing? Discipline vloeit voort uit liefde!

Love never gives up.
Love cares more for others than for self.
Love doesn’t want what it doesn’t have.
Love doesn’t strut,
Doesn’t have a swelled head,
Doesn’t force itself on others,
Isn’t always “me first,”
Doesn’t fly off the handle,
Doesn’t keep score of the sins of others,
Doesn’t revel when others grovel,
Takes pleasure in the flowering of truth,
Puts up with anything,
Trusts God always,
Always looks for the best,
Never looks back,
But keeps going to the end. Love never dies.” 1 Corinthians 13:4-8 MSG