Scroll Top

Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.” 2 Corinthiërs 13:14 HTB

De Heilige Geest in ons helpt ons om de demonische aanvallen te overwinnen wanneer we Zijn eenheid met ons koesteren door ons gehele wezen over te geven aan Hem. Hij is de meerdere in ons die ons over elk satanische aanval die op ons pad komt heen brengt.

Vrienden, u bent eigendom van God en hebt Zijn tegenstanders overwonnen, omdat er Iemand in u woont Die sterker is dan de geest die de wereld beheerst.” 1 Johannes 4:4 HTB

Wanneer we Zijn eenheid koesteren, zal Hij ons over elke hopeloze situatie heen zetten die op ons pad komt omdat we Gods eigendom zijn in Jezus Christus machtige Naam.

Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. [*AMP ref Mat. 8:11; Lucas 13:29.]” Jesaja 59:19 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vraag dat Uw Geest mijn vijanden die streven naar mijn ondergang en vernietiging op de vlucht te zetten in Jezus Christus machtige Naam. Amen.