Scroll Top

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.” 2 Korintiërs 13:13 NBV

Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.” 2 Korintiërs 13:13 HTB

Een ander woord voor eenheid is een vriendschap of steun tussen mensen die hetzelfde werk doen of dezelfde interesse hebben.  

Meestal willen we God zien bewegen in ons leven, maar is onze interesse niet Zijn interesse, dus is er eigenlijk geen ontmoetingspunt voor Hem om door ons heen te werken.

Vraag: Zijn onze dagelijkse interesses in lijn met Gods interesse voor ons leven?

Want hoe kunnen wij met elkaar praten als uw zonden ons scheiden en wij het niet eens worden?” Amos 3:3 HTB

We kunnen niet zeggen dat we een eenheid uitoefenen met de Heilige Geest wanneer onze interesse naar God en Zijn woord het tegenovergestelde is. Meestal willen we dat Gods interesse in lijn komt met die van ons. Maar zo werkt het niet. Wij zijn niet degene die God Almachtig helpt. Maar het is God Die ons helpt om te zijn wat Hij al voor ons heeft voorbestemd te zijn.

Om God Almachtig zelf te leren kennen en te weten wat Hij voor ons heeft klaargezet, is het zeer belangrijk om op dagelijkse basis in eenheid met Hem te zijn.      

Het is tijd dat we persoonlijk worden met onze Vader God Almachtig door Zijn Eeuwige Geest, de Heilige Geest.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Help mij door Uw Geest om dagelijks te verlangen naar een eenheid met U op dagelijkse basis in Jezus Christus machtige Naam. Amen.