Scroll Top

De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen.” 2 Corinthiërs 13:14 SV

Een andere betekenis van het woord eenheid is metgezel. Dat is iemand die u vergezelt waar u ook heen gaat. Wanneer we verlangen naar Gods eenheid met ons, fungeert Hij (De Heilige Geest) als een gids die ons leidt en helpt om de weg van rechtvaardigheid, zoals God Almachtig voor ons voorbestemd en verordend heeft, te bewandelen.

Hoe zou u het vinden om te genieten van God Almachtig Die als ons navigatie systeem fungeert om ons te helpen om tot onze bestemming te komen omdat we verlangen naar eenheid met Hem met de hulp van de Heilige Geest?

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:12-13 HSV

Eenheid met de Heilige Geest brengt ons naar de plek van goddelijke leiding van Jezus Christus door de Persoon van de Heilige Geest.

Sta God Almachtig toe om u te leiden terwijl u geniet van de eenheid met Zijn Geest in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij vandaag over aan uw leiding terwijl ik geniet van eenheid met U door de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.