Scroll Top

Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.” 2 Corinthiërs 13:13 HTB

De Heilige Geest communiceert Gods plan voor ons leven door openbaring terwijl we eenheid hebben met God. Hij is ons gegeven zodat we niet onwetend zijn over Gods plan voor ons.

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.”1 Corinthiërs 2:11-12 HSV

Hoe vaak horen we ons naaste broeders in Christus zeggen: “Ik weet niet wat ik moet doen met mijn leven of wat God van mij verwacht.”

Wanneer we verlangen naar Gods eenheid met ons, zal onwetendheid uit ons leven verdwijnen, zodat de ware kennis van God wortel schiet in onze geest, ziel en lichaam in Jezus Christus machtige Naam.

Weiger om onwetend te zijn in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies voor wetenschap in plaats van onwetendheid en terwijl ik mijn wil overgeef in eenheid met U door de Heilige Geest laat mij U wil voor mijn leven weten in Jezus Christus machtige Naam. Amen.