Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.” 2 Korintiërs 13:13 HTB

Een andere betekenis van het woord eenheid is communicatie. De Heilige Geest wil of houdt ervan om de gedachten van God Almachtig met ons te delen. Want Hij, de Heilige Geest, is de gedachten van Christus in ons. Daarom zegt de Bijbel:

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.[ AMP ref Jesaja 40:13]” 1 Korintiers 2:16 HSV

Dus wanneer we Gods gedachten niet kennen wordt het moeilijk voor ons om Zijn leiding te volgen. Dus tijdens het één zijn met de Heilige Geest door het Woord, gebed en vasten, is het de taak van de Heilige Geest om de gedachten van de Vader aan ons te communiceren of te delen met ons zodat we in de richting van de leiding van God Almachtig kunnen bewegen.

Hoe zal het dagelijks voor ons zijn wanneer we weten wat God wil, doet wat Hij aan het doen is en ons gedragen zoals Hij zich zal gedragen, als we Hem fysiek in verschijning voor ons zien? Denk daar eens aan.

Dit kan alleen gebeuren wanneer we naar Zijn eenheid met ons verlangen in Jezus Christus machtige Naam. We kunnen dit niet bereiken door ons menselijk kunnen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat ik naar Uw eenheid met mij verlang. Ik geef mijzelf over aan U Heer. Ga Uw weg in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.