Scroll Top

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” 2 Corinthiërs 6:14 HSV

God kan alleen over ons Vaderen met onze samenwerking. Hij zal ons nooit iets laten doen wat we niet willen.

Dus tenzij onze interesse in lijn is met Gods interesse voor ons, dan wordt het moeilijk voor ons om te genieten van gemeenschap met de Heilige Geest. Iemand kan zeggen “nou God is zo machtig, Hij kan mij veranderen en mij forceren tot gemeenschap als Hij dat wil.”

Nou dat heeft Hij al gedaan door u Zijn natuur te geven. Maar het was nog steeds onze welwillendheid om ons over te geven aan de roeping van redding, zodat we in eenheid kunnen zijn met Hem. En het is nog steeds onze keus om Zijn vriendschap met ons te koesteren omdat we allemaal een eigen wil hebben.

Sterker nog, als God mensen dingen liet doen zonder hun medewerking, dan zou de gehele wereld in één dag wedergeboren zijn geweest en dat maakt Hem een dictator die ons (menselijk wezen) niet de keuze geeft om onze beslissing te maken. Maar we moeten gewillig zijn om gehoor te geven aan datgene Hij ons door Zijn Geest verteld om te doen.

Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben? Amos 3:3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn interesse in lijn te brengen met dat de Uwe in Jezus Christus machtige Naam. Amen.