De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Corinthiërs 13:14 HSV

Wanneer we deelnemen in de eenheid met de Heilige Geest, bekrachtigt Hij ons en geeft ons het vermogen om de dingen te doen die we niet met ons eigen vermogen kunnen doen. In de wereld worden we getraind om onze kracht uit te oefenen. Maar in God, als we in eenheid zijn met Zijn Geest, stelt Hij ons in staat dat te doen wat God ons roept te vervullen overeenkomstig Zijn plan en doel voor ons leven.     

Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” Zacharia 4:6 HSV

Dit is wat onze eenheid met de Heilige Geest zo geweldig maakt. Het enige wat we hoeven te doen is Hem te vertrouwen en ons over te geven aan de Heilige Geest. En Hij zal Gods plan en doel voor ons leven door ons heen uitwerken.

want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” Filippenzen 2:13 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij over aan de Heilige Geest om Gods plan en doel voor mijn leven uit te werken in Jezus Christus machtige Naam. Amen.