Scroll Top

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.” 1 Johannes 1:5-6 HSV

We kunnen geen zonde, hetgeen duisternis aantrekt, aan het beoefenen zijn en zeggen dat we in eenheid zijn met de Heilige Geest.

Wanneer we onze gang maar gaan en de zonde beoefenen, zijn we als een overspelige vrouw of man die afdwaalt van de huwelijkse geloften.

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?  Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.” Jakobus 4:4 HSV

We moeten leren om aangaande onze eenheid met de Heilige Geest met niets dat geen glorie brengt aan Gods Almachtig een compromis te sluiten. Soms doen of zeggen we dingen die Hem bedroeven.

We moeten onszelf in het licht van Gods woord onderzoeken en de Heilige Geest vragen om ons te openbaren de dingen die we doen of zeggen die Hem bedroeven en ook probeert tussen onze eenheid met Hem, de Heilige Geest te komen.    

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Doorzoek door Uw Geest en onthul aan mij die dingen in mijn leven die de vrije stroom van de Heilige Geest met mij belemmert in Jezus Christus machtige Naam. Amen.