Scroll Top

wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.” 1 Johannes 1:3 HSV

Wanneer we de eenheid met de Heilige Geest koesteren, zijn we we automatisch in eenheid met de Vader en de Zoon.

De apostel schreef aan ons zodat onze vreugde volkomen zou worden en ook om ons te bemoedigen om door te gaan met het koesteren van de Heilige Geest.

Als eenheid met Jezus Christus door de kracht van de Heilige geest zoveel volheid van vreugde brengt, dan is eenheid hetgeen we allemaal nodig hebben.

En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.” 1 Johannes 1:4 HSV

En de Bijbel zegt: “… de vreugde van de Heer is onze kracht.”

Het is goed om te verlangen naar eenheid om de volheid van vreugde en de kracht van God in ons leven te ervaren.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ontvang de volheid van vreugde en de goddelijke kracht terwijl ik mij overgeef aan de Heilige Geest in eenheid in Jezus Christus machtige Naam. Amen.