Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeziërs 2:10 HSV

De Heilige Geest helpt ons op dagelijkse basis om de goede werken van God die God van tevoren heeft bereid en voorbestemd heeft voor ons leven uit te werken.

Als kind van God, kunnen we de werken van God niet vanuit ons eigen kunnen uitwerken. In gemeenschap helpt de Heilige Geest ons, terwijl we ons overgeven, ons begeleidende en leidende om de werken van God Almachtig uit te voeren.

We zijn geschapen in Christus voor het goede terwijl de Heilige Geest Diegene is die de werken door ons heen uitwerkt in Jezus Christus machtige Naam.

maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” Markus 16:20 HSV

Onze werken in Christus zijn goed wanneer we God toestaan om door ons heen te werken, terwijl we gemeenschap met Hem hebben, door de kracht van de Heilige Geest.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om de goede werken in Christus te doen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.