De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Corinthiërs 13:14 HSV

In eenheid helpt de Heilige Geest ons om deel te hebben aan onze erfenis met Christus. De Bijbel zegt “een erfgenaam zolang Hij een kind niet anders is dan een dienaar.”

De taak van de Heilige Geest in eenheid is ons te laten volgroeien om ons te kwalificeren voor ons erfdeel met Christus. Neem bijvoorbeeld een Vader en zijn kinderen die nog tieners zijn, de Vader mag dan wel heel rijk zijn en vele gloednieuwe auto’s bezitten, maar het zou stom zijn om één van zijn nieuwe auto’s aan een tienjarige te geven om ermee te rijden zonder er zeker van te zijn dat de tienjarige volwassen genoeg is en zijn of haar rijbewijs heeft die hem of haar kwalificeert om een auto te rijden. Zo helpt de Heilige Geest ons ook om de dingen die God Almachtig ons gegeven heeft door Jezus Christus vast te pakken en te beheren.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” Romeinen 8:17 HSV

De bovenstaande Bijbeltekst werkt niet vanzelfsprekend zonder dat de Heilige Geest ons helpt te volgroeien om deel te hebben in de erfenis in Jezus Christus door ons in het evenbeeld van Jezus Christus gelijkvormig te maken.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij door de eenheid met de Heilige Geest helpt om in mijn erfdeel in Christus te functioneren. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.