Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” Romans 8:29 HSV

Dit vormingsproces is niet iets wat vanuit ons eigen vermogen kunnen bereiken. Het is het werk in uitvoering door de Heilige Geest in ons wanneer we in eenheid met Hem. Hij is diegene die ons gelijkvormig maakt aan het evenbeeld van Jezus Christus. Dit gelijkvormingsproces van ons leven is het innerlijke werk van de Heilige Geest in ons, die zich uiterlijk manifesteert.    

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Korinthiërs 3:18

Het laatste gedeelte van onze tekst zegt: “… zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”

Meestal willen we Jezus Christus weerspiegelen naar de mensen in de wereld, dat zijn de ongelovigen. We raken gefrustreerd omdat we proberen om iets te weerspiegelen wat alleen bereikt kan worden door de Heilige Geest.

Wilt u Jezus Christus weerspiegelen? De Almachtige God roept ons tot eenheid en toewijding in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Laat uw vermogen in mij, mij gelijkvormig aan het evenbeeld van Jezus Christus maken, terwijl ik mij overgeef aan de Heilige Geest in gemeenschap in Jezus Christus machtige Naam. Amen.