Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. [AMP ref Jes. 61:3.]” 1 Corinthiërs 3:9 HSV

We zijn co-arbeiders met Christus wanneer God Almachtig met ons wandelt. Deze co-arbeid wordt bereikt wanneer we ons overgeven aan de eenheid met de Heilige Geest in ons. U kunt nooit met iemand samenwerken tenzij u overeenstemt. Tevens, wanneer de Bijbel spreekt over co-arbeid, kunnen we snel denken dat we iets zelf moeten doen. Daar gaat het niet over. Het gaat over de werken van de Heilige Geest in ons, die de uiterlijke manifestatie van Gods werk in ons leven tot stand brengt wanneer we ons overgeven aan de Heilige Geest in eenheid.

Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.” Colossenzen 1:29 HSV

Kies ervoor om met Christus samen te werken door de Heilige Geest toe te laten om het werk door u heen te doen in eenheid in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Laat mij werken vandaag een resultaat zijn van de werken van Uw Geest met en in mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.