Scroll Top

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Corinthiërs 13:14 HSV

Wanneer we de eenheid met de Heilige Geest met ons koesteren, zal Hij ervoor zorgen dat we versterkt worden in zwakke momenten en fungeert als een stand-by in eenzame momenten. Wij allen voelen ons soms verlaten, verkeerd vertegenwoordigd, of onbegrepen, zelfs door onze familieleden, vrienden, of broeders in Christus.

De Heilige geest zorgt ervoor dat u zich niet ellendig voelt. Hij doet dat wanneer u tijd met Hem alleen doorbrengt door de Heilige Bijbelteksten van God Almachtig te bestuderen, gebed en aanbidding. Wanneer u deze dingen doet, zal Hij uw hele wezen bedienen, geest, ziel en lichaam in Jezus Christus machtige Naam.

Het is tijd om de eenheid met de Heilige Geest te koesteren.

Maar wanneer de Trooster is gekomen,  Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.” Johannes 15:26 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij over aan Uw Geest voor kracht en advies in Jezus Christus machtige Naam. Amen.