Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.” Jesaja 61:3 HSV

Het kruis waar Jezus stierf was de plek van goddelijke uitwisseling. Hij nam ons as en gaf ons Zijn sieraad. Hij kwam om ons leven prachtig te maken.

Neem vandaag geen genoegen met minder dan het Woord van God. Ongeacht hoe u zich voelt of wat de duivel probeert te doen. Weiger het te accepteren in Jezus’ Naam.

Dank God Almachtig voor de vervangingskracht van het kruis. Weerleg elk verdriet in of om uw leven heen en verklaar de vreugde en schoonheid van de Heer in Jezus Christus machtige naam.

Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.” Jesaja 60:20 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat U een sieraad voor het as geeft. Ik verklaar dat de dag van mijn rouw tot een eind is gekomen en dat vreugde is gekomen in Jezus Christus machtige naam. Amen.