“Met hart en ziel wil ik de Here prijzen en zijn heilige naam loven. Mijn ziel prijs De Here en vergeet vooral nooit wat voor goeds Hij allemaal heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.” Psalmen 103:1‭-‬5 HTB

Herinner u vandaag wat De Heer voor u heeft gedaan!!! Uit uw dankbaarheid door De Heer te loven en te prijzen! Waarom? Want als uw ziel eraan wordt herinnerd wat God heeft gedaan dan slaat uw gemoedstoestand gelijk om! Hallelujaaaa?

“En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen, want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in De Here, zijn God.” 1 Samuël 30:6 NBG51

In plaats dat u zich druk maakt om de situatie, in plaats dat u blijft kijken naar die grote berg van problemen… verschuif uw aandacht op De Heer! U heeft al met iedereen erover gesproken en nog is de situatie hetzelfde! U heeft de situatie groter gemaakt dan God! U aanbidt toch niet uw probleem? Maak Jezus groter dan uw problemen!

Laat uw dankbaarheid horen vandaag! U kent tenminste Jezus! U heeft een God Die naar u luistert en u nooit in de steek laat! This too shall pass!

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, #dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.” Filippenzen 4:4‭-‬7 HTB