Scroll Top

Heeft u het ook eens geprobeerd om dingen in eigen kracht te doen? Ik moet meer bidden, ik moet meer mijn Bijbel lezen en ik moet… ik moet… ik moet!? Zo gaat het natuurlijk niet lukken en als God wilt dat u verandert dan gaat dat niet met manipulatie en intimidatie gepaard! Maar er is goed nieuws! De Heilige Geest is daar om u te helpen! U bent niet langer meer alleen! God heeft u een persoonlijke Helper gegeven! Hallelujaaaa??

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.  Ik zal jullie niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug.” Johannes 14:16‭-‬18 HTB
De Heilige Geest is daar om ons bij te staan in onze wandel met God! Hij is onze Coach dus Hij leert ons hoe we geestelijke dingen moeten aanpakken. Hij is ook Degene Die ons helpt en ons dingen van God te binnen doet schieten!
maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26 NBG51
De Heilige Geest is ook daar om u te overtuigen als u het ergens heeft gemist met God. U heeft bijvoorbeeld gezondigd. U voelt zich misschien daar vervelend over maar De Heilige Geest is die kompas binnen in u! Het is Zijn taak om u te leiden en ALLES te leren! Waarom zou u het dan nog zelf willen uitvogelen?
… niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.” Zacharia 4:6 NBG51
Als u ergens een verkeerde afslag heeft gemaakt, zet u toch ook niet uw auto aan de kant en gaat u boos op uzelf zijn omdat u verkeerd heeft gehandeld? Nee, u herpakt uzelf en u gaat weer verder! Zo is het ook als u heeft gezondigd. Stop even met wat u bezig bent, belijdt uw zonde aan God (dus biecht hardop wat u heeft gedaan), vraag vergeving in de Naam van Jezus, vraag dat Het Bloed van Jezus u schoonwast en doe het dan ook niet meer! Zo herpakt u zich in De Geest! Heel belangrijk! Het gaat niet om de hobbels op de weg, het gaat erom dat u aankomt op het punt van bestemming!!!
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:13 NBG51
De Heilige Geest wilt Gods licht laten schijnen in onze duisternis. Wat houdt dat in? De Heilige Geest wilt ons die dingen bekend maken waarvan we niet weten dat deze obstakels zijn in ons leven! Het is ook uw recht om dat te weten dus u mag dat ook aan De Heilige Geest vragen!!! Doe dat dan ook? De Heilige Geest is echt heel liefdevol en Hij weet het ook op zo’n manier te communiceren dat u het begrijpt en dat Hij u daarbij helpt om te veranderen! Is dat niet geweldig? Wat wilt u nou nog meer? Waarom zou u nog doorgaan in eigen kracht?