FINANCIAL SUPPORT

Als Christenen mogen wij weten dat wij niet aan een mens geven maar aan God zelf! “Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof…” Hebreeën 12:2

Geven is van essentieel belang als u een Christen bent. De Bijbel legt de nadruk niet op het bedrag dat u geeft maar wel de houding waarmee u geeft!

Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft.” 2 Corinthiërs 9:7

Wij waarderen elke financiële gift enorm om het werk van God voort te zetten. Wij zijn dankbaar dat u God, in ons, vertrouwt om op de juiste manier ermee om te gaan.

ANBI registratie/ aftrekbare giften:

Zoals vastgelegd door de notaris in de statuten heeft Winners Harvest Worship Center ten doel: Het vormen van een verbond van alle gelovigen, waaronder de verstotenen in de maatschappij, de drugsverslaafden, de onbehuisden, de prostituees, de armen, de weduwen en wezen, in de Heer Jezus Christus, gebaseerd op het geloof en de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus met name hetgeen beschreven in Lucas 4:18-19.

Hier kunt u meer lezen over wat hierover vermeld staat in de statuten. Uw giften zijn aftrekbaar. Wij staan bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt controleren bij de belastingdienst of wij geregistreerd en goedgekeurd zijn als ANBI. Zie deze link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Amount

Winners Harvest Worship Center is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Jaarrekening 2020. Meer info ANBI.

Support the Church

Our mission is leading people in a growing relationship
with Jesus Christ. Please join our church in this mission.

We appreciate your generosity and your cooperation in supporting our
church to spread its community and service opportunities.

Bankgegevens voor giften:
IBAN  NL89ABNA 0556196376
t.n.v. Kerkg. Winners Harvest Worship Center