Scroll Top

Deze morgen was het “CRAZY anointing” in de Early Morning Glory? Mensen gingen dronken naar huis! De zalving brak los als een wilde tornado en het was gewoon gekkenhuis! Hahaha! Ik houd ervan???Het is natuurlijk altijd een verrassing wat Jezus wilt doen in de diensten maar ik verwacht het ook gewoon van Hem! Ik bedoel u gaat toch niet zó vroeg uit uw huis om hetzelfde te blijven? Dan had u net zo goed in uw bed kunnen blijven liggen! Als u naar Gods Huis gaat… ga met een verwachting!

Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen;  waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.” Spreuken 23:17‭-‬18 NBG51
God wilt dat we dorstig en hongerig zijn naar Hem! Als u geen verwachting of verlangen heeft voor verandering dan gaat er ook niks gebeuren! Stel uzelf open voor de beweging van Gods Geest! Geestelijke dingen zijn geen natuurlijke dingen. Als uzelf uw wonder kan laten gebeuren dan is het geen wonder meer! Als u iets wilt van God dan moet ú er zelf naar verlangen en erachter gaan! U moet gewillig en hongerig zijn naar een aanraking van God!
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.  Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?”
Psalmen 42:2‭-‬3 NBG51
Gisteravond hadden we Discipelschap training: Hoe kunnen Gods gaven in ons vloeien en overvloeien? Eén van de punten die aan bod kwam is dat je elke dag jezelf moet vullen met de Heilige Geest. U kunt namelijk onmogelijk de dingen van God doen in eigen kracht. Maar hoe vul je jezelf dan met de Heilige Geest?
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,” Judas 1:20 NBG51
Wauwww! Het bidden in tongen heeft voor mij zoveel veranderd! Voor u ook? Vanmorgen gingen we HE-LE-MAAL los in het spreken van tongen! Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen (1 Korinthiërs 14:2 NBG51).” Wanneer u in tongen spreekt dan spreekt u rechtstreeks tot God. U spreekt in geheimentaal tot Hem! U heeft een persoonlijke één op één! HALLELUJAAA? Doe eens gek en laat uzelf eens een keer gaan in De Heilige Geest… wat heeft u nou te verliezen? Dat u dronken wordt in De Heilige Geest? Nou graag? Laat het maar gek en wild worden zoals de zalving van Jehu!? WE NEED CRAZY ANOINTING TO CHANGE THIS WORLD!!!
… Het moet Jehu, de kleinzoon van Nimsi, zijn die daar aankomt, want hij rijdt als een wilde!” 2 Koningen 9:20 HTB

Comments (1)

And what a anointing it Was Halleluja ????☝?????

Comments are closed.