Don’t you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win!” 1 Corinthians 9:24

We all are here on this planet earth on a purpose to fulfil the assignment of God for our life. In other words, for us to fulfil this assignment, we must forsake all other things that will slow us down not to run our race and win (See 2 Timothy 2:4-5).

Every race have rules of engagement. The race that we are involved in has to do with us disciplining our flesh for us to obtain the price (See 1 Corinthians 9:27 and Romans 12:1-2).

God’s purpose for your life can only be visible when you learn to discipline your flesh.

I pray for you today that you will yield your members to God Almighty in prayer, fasting and studying of the word in Jesus name. Let the power of The Holy Spirit enable to maintain this discipline so that God’s glory will be revealed through you to be a blessing to The Body of Christ and the world in Jesus name (See Romans 6:13).
__________________________________

Disciplineer uzelf!

Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen en toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe uw best dan ook de prijs te krijgen.” 1 Korinthiërs 9:24

We zijn allemaal hier op deze aarde met het doel om Gods plan voor ons leven te vervullen. Met andere woorden, als wij dit plan willen vervullen dan moeten wij alle andere dingen achter ons laten die ons vertragen om onze race te kunnen rennen en winnen (zie 2 Timotheüs 2:4-5).

Elke wedstrijd heeft spelregels. De wedstrijd waaraan wij deelnemen heeft te maken met ons vlees te disciplineren zodat wij de prijs kunnen behalen (Zie 1 Korinthiërs 9:27 en Romeinen 12:1-2).

Gods doel voor uw leven kan alleen maar zichtbaar zijn wanneer u leert om uw vlees te disciplineren.

Ik bid voor u vandaag dat u uw lichaam offert aan God Almachtig in gebed, vasten en het bestuderen van Het Woord in Jezus Naam. Laat de kracht van De Heilige Geest u bekrachtigen deze discipline te behouden zodat Gods glorie zal worden geopenbaard door u heen om een zegening te zijn voor Het Lichaam van Christus en de wereld in Jezus Naam (Zie Romeinen 6:3).