Nog niet eens bekomen van de terroristische aanslag in Nice met tenminste 84 doden of er is zojuist een coup in Turkije gepleegd. Het leger van Turkije claimt de machtsovername. Ondertussen hebben verschillende landen voor Amerika een negatief reisadvies gegeven vanwege de toenemende raciale spanningen en burgerlijke onrust. Dit is de wereld op zijn kop!

de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.” Lukas 21:26

De media staat bol van de slechte berichten. Moeten wij angstig zijn van de dingen die gebeuren? Absoluut niet! Als Christen behoort u te weten dat dit de Eindtijd is waarin we leven. Deze zaken zullen nou eenmaal plaatsvinden. U kunt zich beter druk maken over uw persoonlijke redding! Hoe is momenteel uw relatie met Jezus? Kunt u mee als de opname nu zal gebeuren? Heeft u nog genoeg olie in uw lamp (lees Mattheüs 25:1-12)? De Bijbel waarschuwt ons hierover:

Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën.” Mattheüs 24:6-8

De wereld mag doordraaien maar Jezus is onze stabiele factor. Zoek De Heer nu Hij Zich laat vinden. Roep Hem terwijl Hij nabij is (Jesaja 55:6).