Scroll Top

Bezwaard, moe en geïrriteerd kwam ik de kerk binnen. Normaal gesproken kijk ik altijd uit naar de kooroefening maar afgelopen dinsdag was ik uit mijn doen. Ik ben nooit te laat voor een kooroefening! Voordat ik de microfoon pakte, ging ik op mijn knieën. Ik sprak met mijn Hemelse Vader. Ik stortte mijn hart uit. Ik beleed alles wat mij dwars zat. Het beste wat ik kon doen is toegeven dat ik Gods hulp nodig had. De nadruk moet niet zozeer liggen op wat je is overkomen maar wel hoe je erop reageert. Zoek Jezus, ga terug naar waar je Hem hebt gemist, bied je welgemeende excuses aan (door vergeving te vragen met je hart) en ga verder in je reis met Hem.

Ik zeg tegen mezelf: “Waarom ben je zo treurig? Waarom ben je zo onrustig? Vertrouw op God! Hem zal ik prijzen. Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!” Psalmen 43:5 BB

IMG-20160211-WA0004

Mijn ziel, prijs de Heere en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.” Psalmen 103:2

Er borrelt zo’n geweldige vreugde op als ik denk aan de liefde van Jezus, aan wat Hij heeft gedaan ook voor mij! En hier zit nou precies het probleem. De duivel wilt dat je vergeet wat De Heere voor je heeft gedaan. Satan is erop uit om je te vernietigen (Johannes 10:10) en hij probeert het door Het Woord van God te stelen precies daar waar het wordt geplant (Marcus 4:15). Het is daarom een dagelijkse keuze om vreugdevol te zijn. Naar wat of wie kijk je? Kijk je hoe groot je omstandigheden zijn of kijk je hoe groot God is? De Bijbel benadrukt juist dat we naar Jezus moeten blijven kijken, de Leidsman en Voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2). Want in Gods tegenwoordigheid vindt je namelijk veel vreugde!

overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht…” Psalmen 16:11

De Bijbel zegt dat de vreugde van de Heere onze kracht is (Nehemia 8:10). Het is dus niet vreemd dat satan ons juist probeert aan te vallen in onze vreugde. De duivel doet daarom zijn uiterste best om je geïrriteerd, gekwetst of boos te krijgen. Maar laat dit niet toe in de Naam van Jezus! Stop die geest van belediging. Herken het als het op je wilt komen, begin te bidden in tongen! Het bidden in De Geest kalmeert je emoties en brengt je gemoedstoestand tot rust.

Onze kooroefeningen zijn samenkomsten van lofprijs en aanbidding. Het zijn soak sessies in de tegenwoordigheid van God. Het is in deze hemelse atmosfeer dat nieuwe liederen worden geboren uit De Geest. Ik hoef eigenlijk niet eens te zeggen dat ik tijdens de kooroefening enorm werd verkwikt en bekrachtigd. Niemand kan in de tegenwoordigheid van God komen en hetzelfde eruit komen! Ik heb het niet over zomaar een blijdschap! Ik heb het over een blijdschap die nooit meer ophoudt, het is namelijk geborgen diep in je hart: de vreugde van De Heere!!!

~ Iemand maak een dans voor JEZUS… de vreugde van De Heere is mijn kracht… daarom dans ik! ~

DJ_pic