Scroll Top

In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde niet.” 1 Johannes 4:18 HTB

Vandaag de dag leven veel mensen in angst. Ze zijn erg onzeker over wat de toekomst hen zal brengen. Vooral in deze laatste dagen, waar we oorlogen, crisissen en allerlei soorten angstaanjagende dingen zien gebeuren in deze wereld.

Jezus Christus onze Here, die Zijn leven opofferde voor ons, gebiedt ons niet angstig te zijn, maar naar Hem op te kijken.

Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken. En dan, dan zullen zij Mij zien komen in een wolk, met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer!” Lukas 21:25-28 HTB

Nu, de Heer zei niet dat we angstig moesten zijn. Hij belooft ons verlossing.

De beste tijd om het Evangelie te verkondigen en mensen Jezus te laten leren kennen is NU. U hoeft niet bang te zijn. We overwinnen angst door angst te confronteren. Want angst is een geest en angst geeft kwelling. Daarom moeten we deze Evangelie verkondigen aan iedereen ter wereld.

Als u net zoveel van Jezus Christus onze Here houdt, zoals Hij u liefheeft en voor u stierf, heb dan geen angst. Ga uw gang en vertel aan iemand niet bang te zijn om Christus te verkondigen. Net zoals God Almachtig Hem heeft doen opstaan uit de dood, zal Hij (God) u en diegene ook bevrijden van alle dingen die u en die ander persoon beangstigen in het leven. Daarom gebied Hij ons om omhoog te kijken en niet omlaag.

Bevrijd vandaag iemand van angst door het Evangelie of Jezus Christus te verkondigen. Zo kan Gods volmaakte liefde de angst verdrijven.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,
Dank U voor Uw Woord. Ik dank U voor het Bloed van Jezus Christus, dat de prijs heeft betaald voor ons allen. Vandaag bind ik de geest van angst en zet gezond verstand en vrede vrij in mijn leven en in de wereld in Jezus’ Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Perfect Love Cast out Fear Vandaag De volmaakte liefde verdrijft… Vandaag […]

Comments are closed.