Scroll Top

Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: U zult trouw zijn in het huwelijk, niet moorden, stelen of verlangen naar iets dat van een ander is”, worden in dit ene gebod vervuld: ”U moet de ander liefhebben als uzelf.” Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig.” Romeinen 13:9-10 HTB

Liefde geeft de ander altijd de eerste keuze. Met andere woorden, voordat u iets doet of zegt tegen iemand, moet u allereerst overwegen wat voor een invloed dit zal hebben op die persoon. Dit betekent niet dat u niet de waarheid moet spreken tegen hen. Liefde gaat niet om het spreken van uw eigen emotionele waarheid. Het gaat om de waarheid van Gods Woord in liefde te spreken, zonder dat u probeert uw punt te maken.

De reden waarom velen metgezellen wedergeborenen van God beledigen, is omdat we nog steeds ons punt proberen te bewijzen naar elkaar. We overwegen niet wat de gevolgen van onze actie jegens elkaar zijn elke keer dat we ons punt naar elkaar toe proberen te maken. We eindigen in het kwetsen van elkaar.

Het is tijd voor ons om te heroverwegen hoe we met elkaar omgaan in de Naam van Jezus Christus onze Heer. Laten we leren om de Heilige Geest toe te staan ons te helpen, zelfs wanneer we ons verhouden tot elkaar in de Naam van onze Heer Jezus Christus.

De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: “Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.” Maar als u als beesten tegen elkaar tekeergaat, blijft er niets van u over. Pas daar dus voor op.” Galaten 5:14-15 HTB

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn broeder of zuster te behandelen zoals geloof in liefde en zelfs de mens in de wereld zonder altijd mijn punt proberen te maken in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] The Love Thermometer (part 7) Vandaag De Liefdesthermometer (deel 7) Vandaag […]

Comments are closed.