Scroll Top

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?” Mattheüs 5:43-37 HSV

Liefde is niet de afwezigheid van het kwade. Feitelijk bestaat de liefde omdat het kwade bestaat. Het wandelen in liefde betekent niet dat het kwade niet naar u toekomt. Maar de oplossing voor u om voorwaarts te bewegen, het kwade te vernietigen en het kwade te overwinnen, is liefde.

Wanneer we de Goddelijke soort liefde uitoefenen, zullen de kwade machten, die strijdvoeren door de mensen van deze wereld heen, over ons heersen. Daarom gebood Jezus Christus onze Heer ons om onze vijanden lief te hebben.

Hij, Jezus Christus, maakte hetzelfde mee met Zijn vijanden en koos ervoor om de Goddelijke soort liefde te tonen door te bidden voor vergeving.

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.” Lukas 23:34 HSV

Dit is een profetisch gebed. Wij allen zijn meegenomen in dit gebed toen Jezus God Almachtig vroeg om Zijn vijanden te vergeven.

Daarom zal Ik Hem veel toedelen en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.” Jesaja 53:12 HSV

De Goddelijke soort liefde doet voorbede en bid voor vijanden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik breng vandaag Uw liefde in de praktijk door te bidden en voorbede te doen voor mijn vijanden en kies ervoor hen liefde te geven ongeacht hoe zij mij behandeld hebben in Jezus Christus machtige naam. Amen.